Zagrożenie pożarem istnieje nawet w dobrze zabezpieczonych miejscach, dlatego warto wiedzieć, jak należy się zachować w razie nieszczęśliwego wypadku. Takich umiejętności można nabyć dzięki profesjonalnym szkoleniom PPOŻ – uczą one nie tylko prawidłowych reakcji na pożar, ale też zasad udzielania pomocy poszkodowanym.

Co powinno obejmować szkolenie PPOŻ?

Podczas dobrze zorganizowanego szkolenia kursanci dowiadują się, co może wywołać pożar w danym miejscu oraz jak zminimalizować ryzyko jego wystąpienia, a także co robić, gdy jednak do pożaru dojdzie. W trakcie szkolenia uczestnicy zostają zapoznani z drogami ewakuacyjnymi i zasadami poruszania się po nich – podczas pożaru łatwo wpaść w panikę, co bardzo utrudnia sprawną ewakuację i może doprowadzić do groźnego wypadku. Osoby, które przeszły szkolenie PPOŻ, mają dużo większe szanse na uratowanie siebie oraz innych, będą bardziej skłonne udzielić pomocy i nie stracą głowy w krytycznych momentach.

Ważną częścią szkolenia PPOŻ jest nauka zasad pierwszej pomocy, ponieważ w wyniku pożaru bardzo często dochodzi np. do zasłabnięć, upadków, oparzeń, co wymaga błyskawicznej interwencji. Szkolenia prowadzone przez Ekofit, oprócz części teoretycznej, mają także część praktyczną, dzięki której będzie wiadomo jak pomóc komuś w niebezpiecznej sytuacji, grożącej utratą zdrowia albo życia.

Kolejny etap szkolenia PPOŻ to nauka obsługi sprzętu przeciwpożarowego, przede wszystkim gaśnic, koców gaśniczych, hydrantów. W ramach szkolenia warto też zorganizować niezapowiedzianą próbną ewakuację budynku.

 

Czy szkolenia PPOŻ są obowiązkowe?

Szkolenie przeciwpożarowe muszą zaliczyć wszyscy pracownicy oraz pracodawcy – jest ono wymagane tak samo jak kurs BHP. Należy je przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od chwili zatrudnienia. Nie ma prawnego obowiązku powtarzania szkolenia PPOŻ, niemniej dla poprawy bezpieczeństwa w zakładzie pracy warto to robić, tak aby zaktualizować wiedzę i nauczyć pracowników dodatkowych umiejętności.

Przeprowadzenie szkolenia PPOŻ należy zlecić osobie z odpowiednimi kompetencjami – może to być inspektor PPOŻ, specjalista ochrony przeciwpożarowej, inżynier lub technik pożarnictwa. Szkolenie z Ekofit można umówić w dogodnym dla klienta terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × trzy =